1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, HỆ TỪ XA

2022-06-21

     

 

         Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hệ từ xa, các ngành:

        1. Ngôn ngữ Anh

        2. Luật kinh tế

        3. Công nghệ thông tin

        4. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

     - Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)

     - Học trực tuyến vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, kết hợp học trên hệ thống E-learning.

     - Học phí trọn khóa học đối với ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là 40 triệu đồng. Các ngành còn lại là 30 triệu đồng.

     - Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 29/7/2022

 

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan