1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, đợt 1

2022-02-21

      Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy, khóa 23, năm 2022, đợt 1.

      Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 30/4/2022

 

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan