1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

LƯU Ý: Nếu thí sinh không tra cứu được kết quả thì vui lòng liên hệ ngay Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông để được hỗ trợ. Điện thoại: 02703.832 538. Hotline/ Zalo: 0979.088 857