1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

GIỚI THIỆU CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI TOYOTA KIÊN GIANG

Trường Đại học Cửu Long giới thiệu cơ hội làm việc tại TOYOTA Kiên Giang dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí,...

GIỚI THIỆU CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI TỈNH CÀ MAU

Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, …

GIỚI THIỆU CƠ HỘI LÀM VIỆC  TẠI LIÊN MINH HTX THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Đối tượng: sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,…


GIỚI THIỆU CƠ HỘI LÀM VIỆC  TẠI CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TP.CẦN THƠ

Đối tượng: sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học,…