Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đại học Văn bằng 2 chính quy ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

Căn cứ tính hình dịch bệnh covid-19 hiện nay, Trường Đại học Cửu Long thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đại học Văn bằng 2 chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021.

 

 

Thông báo tuyển sinh ngành Dược học hệ đại học chính quy bằng phương thức thi tuyển, dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT

 Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh ngành Dược học hệ đại học chính quy năm 2021 bằng phương thức thi tuyển, dành cho đối tượng là người đã tốt nghiệp THPT.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh ngành Dược học hệ đại học chính quy bằng phương thức thi tuyển, dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng Dược học

 Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh ngành Dược học hệ đại học chính quy năm 2021 bằng phương thức thi tuyển, dành cho đối tượng là người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc tốt nghiệp Cao đẳng ngành Dược học.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

mku about 29Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

 

 

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 đại học chính quy đợt 3 năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy đợt 3 năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh.

 

 

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ đại học chính quy năm 2020 đợt 1

Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2020.

 

 

 

Thông tin bổ sung