1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2022

2021-05-22

Trường Đại học Cửu Long nhận hồ sơ thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các ngành:  Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/6/2022

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan