1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa năm 2022 (học online)

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn & resort, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch), Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công tác xã hội, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng.

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học năm 2022 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2022 (học online)

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế.


Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, đợt 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy, khóa 23, năm 2022, đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 30/4/2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ VLVH các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học Văn bằng 2, các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông


Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Cửu Long nhận hồ sơ xét tuyển Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, từ nay đến ngày 31/5/2021

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng, Điều dưỡng chuyên ngành Thẩm mỹ.


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - ĐỢT 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy năm 2021, khoá 22, theo 4 phương thức: xét Học bạ THPT, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức, Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.