1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Thú y, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Thiết kế đồ họa, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật.

Thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Triết học, Văn học Việt Nam,


Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Thú y, Thiết kế đồ họa

Thông báo tuyển sinh Đại học từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán,  Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Quản trị kinh doanh , Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất), Công nghệ thực phẩm, Thú y

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng


Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán,  Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Quản trị kinh doanh , Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất), Đông phương học (Trung Quốc học). Công nghệ thực phẩm.

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt bổ sung)

 Trường Đại học Cửu Long nhận hồ sơ xét tuyển 1.000 chỉ tiêu cho 27 ngành hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt bổ sung) từ nay đến 30/9/2023


Công bố điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh hệ đại học chính quy, khóa 24, năm 2023, đợt 1

Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh hệ đại học chính quy, khóa 24, năm 2023, đợt 1, theo quy định, và cũng sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện cho các thí sinh

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24, theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trường Đại học Cửu Long ban hành Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24, theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24, theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT

  Trường Đại học Cửu Long ban hành Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24, theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT


Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành hệ đại học chính quy  năm 2023 – đợt 1, theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT

Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành hệ đại học chính quy năm 2023 – đợt 1, theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT

Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ Đại học chính quy năm 2023 - đợt 1, theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ Đại học chính quy năm 2023 - đợt 1, theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thông báo điểm sàn xét tuyển các ngành hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24

Trường Đại học Cửu Long (mã trường: DCL) thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) của các ngành hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24