1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy 2023 các ngành: Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học (dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khối ngành sức khỏe)

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán.

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.


Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2023

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, Văn học Việt Nam, Tài chính - Ngân hàng

PHƯƠNG  ÁN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Trường Đại học Cửu Long công bố Phương án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2023

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học 2023 các ngành: Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học


Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ từ xa và Liên thông từ TC, CĐ lên Đại học từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán


Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa năm 2022 (học online)

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn & resort, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch), Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công tác xã hội, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng.

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học năm 2022 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2022 (học online)

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế.


Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, đợt 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy, khóa 23, năm 2022, đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 30/4/2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ VLVH các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học Văn bằng 2, các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông