1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

2022-07-31

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quyết định số 2104 ngày 29/7/2022 của Bộ GD&ĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ Đại học năm 2022;

          Căn cứ Đề án tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Cửu Long;

          Trường Đại học Cửu Long (mã trường: DCL) thông báo điểm sàn xét tuyển các ngành hệ Đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

         - Dược học: 21 điểm.

         - Kỹ thuật xét nghiệm y học: 19 điểm.

         - Điều dưỡng: 19 điểm.

         - Các ngành còn lại: 15 điểm.


CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan