1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

THÍ SINH TỰ DO LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC?

2022-07-14

 

 ️    ❤️ Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước) đã đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung để được xét tuyển. Để được cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học, thí sinh tự do phải thực hiện các bước sau đây:

 ️    1️⃣- Bước 1: Tải mẫu Phiếu đăng ký thông tin cá nhân (đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp) và kê khai thông tin trên Phiếu;

 ️    2️⃣- Bước 2: Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú) để được cấp tài khoản (là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân của thí sinh) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

 ️    3️⃣- Bước 3: Từ 22-7 đến trước 17h ngày 20/8/2022, thí sinh tiến hành đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học (không giới hạn số lần) trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

 ️    ❤️❤️❤️Nếu thí sinh muốn trúng tuyển ngay vào Trường Đại học Cửu Long thì phải đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức xét Học bạ THPT vào nguyện vọng 1 và không cần thêm nguyện vọng nào nữa. ❤️❤️❤️ DCL. ❤️❤️❤️

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan