Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế dào tạo trình độ thạc sĩ;

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

 

 

 

 

 

Thông tin bổ sung