Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018.

Các chuyên ngành tuyển sinh:

1. Quản trị kinh doanh

2. Tài chính ngân hàng

3. Kỹ thuật xây dựng

4. Văn học Việt Nam

5. Các chương trình phối hợp đào tạo với các trường khác

Thông tin bổ sung