Thông báo đóng tiền gia hạn học tập

Trường ĐHCL thông báo đến các học viên cao học về việc thu học phí đối với các học viên xin gia hạn thời gian học tập như sau: 

Lịch ôn thi cao học đợt 1 năm 2018

Lịch ôn thi cao học đợt 1 năm 2018

Đăng ký bảo vệ luận văn khóa 2016-2018

 

 

 

 

 

Phòng QLKH-SĐH&HTQT thông báo đến các học viên về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau: 

1. Đợt 1: Dự kiến ngày 16/6/2018

2. Đợt 2: dự kiến ngày 30/6/2018

Thông tin bổ sung