Kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Tài chính Ngân hàng

 

 

Thông báo tuyển sinh cao học Báo chí học (định hướng ứng dụng)

Thông báo tuyển sinh cao học Báo chí học (định hướng ứng dụng)

 

 

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thông báo nhận giấy báo dự thi CH đợt 1 năm 2018

Liên hệ Phòng QLKH-SĐH&HTQT để nhận giấy báo dự thi (khi nhận mang theo CMND).

Thời gian nhận giấy báo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/6/2018 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7).

Lịch bảo vệ luận văn ngành QTKD đợt 2 khóa 4A

Lịch bảo vệ luận văn ngành QTKD đợt 2

Ngày bảo vệ: 29/6/2018, thời gian: 7h30

Hội đồng 1: Phòng HC 4.02 (Tầng 5 khu nhà Hành chính)

Hội đồng 2: Phòng HC 2.07 (Tầng 3 khu nhà Hành chính)

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi CH đợt 1 năm 2018 ngành QTKD

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học đợt 1 năm 2018 ngành QTKD

Thông tin bổ sung