Quyết định tốt nghiệp ngành KTXD, QTKD và TCNH đợt xét 8/2018

Quyết định tốt nghiệp ngành KTXD, QTKD và TCNH đợt xét 8/2018

 

Danh sách Giáo viên HD, Đề tài LV, Học viên ngành TCNH

Danh sách Giáo viên hướng dẫn, đề tài luận văn, học viên cao học ngành Tài chính Ngân hàng.

 

Danh sách Giáo viên HD, Đề tài LV, Học viên ngành KTXD

Danh sách Giáo viên hướng dẫn, đề tài luận văn, học viên cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng.

 

Danh sách Giáo viên HD, Đề tài LV, Học viên ngành QTKD

Danh sách Giáo viên hướng dẫn, đề tài luận văn và học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh.

 

 

 

Thông tin bổ sung