Kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi dự thi cao học đợt 2 năm 2018

Kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi dự thi cao học đợt 2 năm 2018

+ Ngành Tài chính Ngân hàng

+ Ngành Quản trị Kinh doanh

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2018

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2018.

+ Ngành Tài chính Ngân hàng

+ Ngành Quản trị Kinh doanh

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 ngành Báo chí học (định hướng ứng dụng)

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 ngành Báo chí học (định hướng ứng dụng) và Hồ sơ đăng ký học chuyển đổi dành cho ngành gần và ngành khác.

Quyết định tốt nghiệp ngành KTXD, QTKD và TCNH đợt xét 8/2018

Quyết định tốt nghiệp ngành KTXD, QTKD và TCNH đợt xét 8/2018

 

Thông tin bổ sung