Quyết định trúng tuyển ngành Báo chí thi tại Trường Đại học Cửu Long

Quyết định trúng tuyển ngành Báo chí đợt 2 năm 2018, thi tại điểm thi Trường Đại học Cửu Long.

Thông tin bổ sung