Kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi dự thi cao học đợt 2 năm 2018

Kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi dự thi cao học đợt 2 năm 2018

+ Ngành Tài chính Ngân hàng

+ Ngành Quản trị Kinh doanh

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2018

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2018.

+ Ngành Tài chính Ngân hàng

+ Ngành Quản trị Kinh doanh

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 ngành Báo chí học (định hướng ứng dụng)

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 ngành Báo chí học (định hướng ứng dụng) và Hồ sơ đăng ký học chuyển đổi dành cho ngành gần và ngành khác.

Thông tin bổ sung