Danh sách học viên, đề tài luận văn và Giáo viên hướng dẫn ngành QTKD khóa 4B (2016-2018)

Danh sách học viên, đề tài luận văn và Giáo viên hướng dẫn ngành QTKD, khóa 4B (2016-2018)

Quyết định trúng tuyển ngành Báo chí thi tại Trường Đại học Cửu Long

Quyết định trúng tuyển ngành Báo chí đợt 2 năm 2018, thi tại điểm thi Trường Đại học Cửu Long.

Thông tin bổ sung