TB ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 NĂM 2021

TB ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 NĂM 2021

Kết quả thi đánh giá NLNN ngày 23/10/2021

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoani ngữ

Kết quả thi tuyển sinh cao học ngày 23-24/10/2021

Kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học

Quyết định trúng tuyển kỳ thi cao học đợt 1 -2021

Quyết định trúng tuyển kỳ thi cao học đợt 1 -2021

Quyết định điểm chuẩn kỳ thi cao học đợt 1 - 2021

Quyết định điểm chuẩn kỳ thi cao học đợt 1 - 2021

Thông báo điểm chuẩn kỳ thi cao học đợt 1 - 2021

Thông báo điểm chuẩn kỳ thi cao học đợt 1 năm 2021

Thông tin bổ sung