Thông báo đóng tiền gia hạn học tập

Trường ĐHCL thông báo đến các học viên cao học về việc thu học phí đối với các học viên xin gia hạn thời gian học tập như sau: 

Thông tin bổ sung