Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Attachments:
Download this file (DE AN TUYEN SINH NAM 2022.pdf)Đề án tuyển sinh năm 2022[ ]4306 kB

QĐ ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

QĐ ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Attachments:
Download this file (QD BAN HANH CTDT  DH-THS CNTP19052022.pdf)QĐ Ban hành CTDT THS CNTP[ ]534 kB

Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng

Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 - NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2022

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGÀNH QTKD 8C VÀ TCNH 6B

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGÀNH QTKD 8C VÀ TCNH 6B

Thông tin bổ sung