Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Đại học Cửu Long


THÔNG BÁO

      V/v viết bài cho Tạp chí Đại học Cửu Long

                                  

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học

                                                   

            Căn cứ giấy phép số 662/GP-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp phép hoạt động Tạp chí Đại học Cửu Long.

            Ban biên tập Tạp chí Đại học Cửu Long trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học viết bài cho Tạp chí Đại học Cửu Long theo lĩnh vực chuyên môn.

            Thể lệ viết bài Xem đính kèm

            Ban biên tập Tạp chí Đại học Cửu Long (Số 1) xin nhận bài từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2015.

            Ban biên tập không nhận những bài báo viết không đúng theo thể lệ viết bài và những bài báo đã công bố trên các ấn phẩm khác.

            Nhuận bút các bài báo được duyệt đăng sẽ được tính theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Cửu Long.

            Bài viết (bản giấy có chữ ký và bản điện tử) tác giả vui lòng gửi về địa chỉ:

            Ban biên tập Tạp chí Đại học Cửu Long – Trường Đại học Cửu Long. Quốc lộ 1A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

            Điện thoại: 070 3833 668. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rất mong nhận được sự cộng tác từ Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Trân trọng kính chào./.

Thông tin bổ sung