Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Đại học Cửu Long

Căn cứ giấy phép số 662/GP-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp phép hoạt động Tạp chí Đại học Cửu Long. Ban biên tập Tạp chí Đại học Cửu Long trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học viết bài cho Tạp chí Đại học Cửu Long theo lĩnh vực chuyên môn. Thể lệ viết bài Xem đính kèm

Thể lệ viết bài Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long

Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long thông báo thể lệ viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Thông tin bổ sung