Đại học chính quy

Tài chính - Ngân hàng

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Mã ngành:  7340201

1. Tài chính ngân hàng là gì ?  

 

          Tài chính - Ngân hàng là ngành học khá rộng liên quan đến “tiền”. Người làm việc trong ngành tài chính là người theo dõi cách sử dụng vốn của đơn vị, ra quyết định khi nào nên vay tiền và thỏa thuận các hợp đồng tài chính… Công việc của họ có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau tại các công ty sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ngân hàng, kho bạc, cơ quan thuế...

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Đào tạo Cử nhân kinh tế có khả năng phân tích – hoạch định và dự toán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích, đánh giá và quản trị rủi ro của dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, quản lý hoạt động tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành theo các mô hình quản lý tài chính tín dụng hiện đại tại VN và các nước tiên tiến trên thế giới. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý về tài chính tín dụng (Excel tài chính, mô hình tài chính, …). Trên cơ sở đó giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao như hiện nay.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, công ty tài chính... hoặc làm việc tại các bộ phận tài chính - kế toán trong các công ty sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội học tập lên cao học để lấy bằng Thạc sĩ kinh tế tại các trường trong và ngoài nước và rất thuận lợi trong việc thi lấy các chứng chỉ hành nghề về Tài chính ngân hàng: Giám đốc tài chính (CFO), chứng chỉ hành nghề tài chính kế toán, chứng chỉ hành nghề kinh doanh môi giới chứng khoán… có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các chức vụ cao trong các doanh nghiệp và ngân hàng.

 

4. Các môn học tiêu biểu  

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng sẽ được học một số môn tiêu biểu như sau: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Phân tích tài chính, Hoạch định ngân sách vốn đầu tư, Đầu tư tài chính, Quản trị rủi ro tài chính, Thẩm định tín dụng, Quản trị ngân hàng, Tín dụng ngân hàng, Kế toán ngân hàng thương mại, Excel tài chính…..

 

Thông tin bổ sung