Đại học chính quy

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Mã ngành:  7340103

1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là gì ?  

 

          Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được mệnh danh là ngành "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng thúc đẩy và phát triển kinh tế. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các hoạt động thiết kế, xây dựng chiến lược phát triển du lịch, quản lý và điều hành du lịch, tổ chức sự kiện du lịch, phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, tiếp nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh trong lĩnh vực du lịch,...

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Người học sẽ được cung cấp kiến thức về 3 lĩnh vực cơ bản của du lịch là lữ hành, khách sạn và nhà hàng. Tham gia quản lý và đề xuất kế hoạch kinh doanh về du lịch, khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí. Thiết kế, điều hành các tour du lịch. Kinh doanh các sản phẩm lữ hành mới trong và ngoài nước... Có khả năng phân tích, so sánh các mô hình du lịch lữ hành, lưu trú, ẩm thực và vui chơi giải trí để phục vụ khách hàng theo chuẩn quốc tế.

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

          Làm hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện, nghiên cứu, giảng dạy về du lịch, chuyên viên phụ trách quan hệ đối ngoại, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

4. Các môn học tiêu biểu  
 

Kinh tế vi mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê kinh tế, Tổng quan du lịch, Quản trị dự án đầu tư du lịch, Văn hóa du lịch, Du lịch sinh thái, Kinh tế du lịch, Marketing du lịch, Quản trị lễ tân khách sạn và Resort, Quản trị lưu trú, Quản trị bộ phận ẩm thực và nhà hàng

Thông tin bổ sung