Đại học chính quy

Nông học

 

Mã ngành:  7620109

Tổ hợp môn xét tuyển:

- Toán – Lý – Hóa (A00)

- Toán – Lý – Tiếng Anh (A01)

- Toán – Hóa  – Sinh (B00)

- Toán – Văn – Sinh (B03)

1. Nông học là gì ?  

 

          Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm nông nghiệp của nước ta. Học nông học để biết làm nông nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Nông học rất lớn và địa bàn hoạt động khắp nơi. Ngành Nông học được dạy 3 phần học chính là: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Ở mỗi phần, sinh viên được dạy trồng, nuôi các loại cây, con thú, thủy sản … bao gồm tất cả yếu tố làm gia tăng sự phát triển của chúng cũng như những tác nhân gây hại và các biện pháp xử lý.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

            Đào tạo Kỹ sư Nông học có kiến thức tổng quát và chuyên ngành về nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cây trồng (giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, đất và phân bón...) và sản xuất các loại gia súc, gia cầm, thủy sản... 

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

          Có thể làm việc tại các Công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản, chăn nuôi; Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các Phòng thí nghiệm nông nghiệp. Có khả năng tự lập trang trại hoặc doanh nghiệp dịch vụ cây trồng và vật nuôi

4. Các môn học tiêu biểu  

 

          Những môn học tiêu biểu của ngành như hóa học, sinh hóa, sinh học, vi sinh, tin học, sinh lý học, nông nghiệp, di truyền, chọn giống, dinh dưỡng, thống kê, phương pháp nghiên cứu, các kỹ thuật trồng, nuôi các cây, con phổ biến có giá trị kinh tế quan trọng, côn trùng, bệnh, bảo vệ cây trồng vật nuôi … .

 

 

Thông tin bổ sung