Đại học chính quy

Công nghệ sinh học

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã ngành:  7420201

 

1. Công nghệ sinh học là gì ? sdfsdfsdfs

Công nghệ sinh học là ngành khoa học mới của thế giới để làm ra các sản phẩm sinh học có giá trị cao. Đó là công nghệ quan trọng được Chính phủ định hướng, hỗ trợ phát triển.

Công nghệ sinh học là sự vận dụng những tri thức về sinh hóa có tác động đến sinh vật ở mức độ phân tử hay tế bào để làm tốt các hoạt động sống, chỉnh sửa, trị liệu những sai sót hư hỏng xảy ra trong hoạt động sống. Thành tựu của công nghệ sinh học là kết quả của quá trình cắt, dán hữu hiệu trên chất di truyền của tế bào, có thể tạo ra các giống nòi mới chưa có trong thiên nhiên, nhưng có tố chất hay hoạt tính sinh học đặc biệt, được lựa chọn để mang đến nhiều lợi ích kinh tế. Bên cạnh đó, công nghệ sinh học hiện nay là  mũi nhọn khoa học, được ứng dụng thành công trên nhiều lĩnh vực liên quan đến sinh vật, làm các chế phẩm di truyền dùng trong nhận dạng giống nòi, chẩn đoán, bệnh …

 

2. Mục tiêu đào tạo

 

             Đào tạo Kỹ sư công nghệ sinh học có các kiến thức cơ bản về nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết và thực hành về sinh học, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp

 

               Có thể làm việc ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở khoa học – Công nghệ, các cơ quan, xí nghiệp giống cây trồng và vật nuôi, sản xuất nông, thủy sản, thực phẩm và dược phẩm, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp...

 

4. Các môn học tiêu biểu

Hóa học, sinh học, vật lý, tin học, di truyền, sinh lý, sinh hóa, sinh học phân tử, vi sinh vật, thống kê, hóa phân tích, kỹ thuật di truyền, mô học, công nghệ sinh học, công nghệ gen, nuôi cấy mô, tế bào, tin sinh học, an toàn sinh học, phương pháp nghiên cứu.

Thông tin bổ sung