Đại học chính quy

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Mã ngành:  7580205

1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là gì ?  

          Là ngành học mà liên quan đến các vấn đề về thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án, v.v... các công trình xây dựng cầu và đường giao thông. 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Đào tạo Kỹ sư xây dựng cầu và đường giao thông có khả năng nghiên cứu quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp, giám sát, quản lý dự án, quản lý kỹ thuật ở các đơn vị xây dựng, phân tích số liệu trong các chuyên ngành như: Vật liệu xây dựng, Địa chất, Trắc địa, Cơ học đất…các công trình xây dựng cầu và đường giao thông.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

          Có thể làm việc tại Sở xây dựng, các công ty thi công xây lắp, công ty Tư vấn thiết kế, Trung tâm Kiểm định, Ban quản lý dự án, công ty tư vấn giám sát… các công trình xây dựng cầu và đường giao thông; làm Cán bộ, Giảng viên trong các cơ sở Giáo dục có đào tạo ngành xây dựng…

4. Các môn học tiêu biểu  

Các môn học tiêu biểu như: Nền móng công trình cầu và đường, mố trụ cầu, thiết kế cầu, thiết kế đường, thi công cầu đường, mố trụ cầu, cầu bê tông, dự toán,…

Thông tin bổ sung