Đại học chính quy

Công nghệ thông tin

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành:  7480201

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & truyền thông, Phát triển ứng dụng di động.

1. Công nghệ thông tin là gì ?  

 

         Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trang bị kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho sinh viên. Kỹ sư công nghệ thông tin có khả năng tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, triển khai các hệ thống mạng máy tính và viễn thông; có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu khoa học, ứng dụng trong giáo dục, xã hội và kinh tế.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để vận hành, quản lý, và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin; đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

Chuyên viên phát triển phần mềm, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính,… tại các công ty phần mềm, công ty cung cấp giải pháp về công nghệ thông tin.

Chuyên viên công nghệ thông tin ở cơ quan nhà nước. Giảng dạy các trường THCS, THPT, trường Dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, nghiên cứu viên ở Viện nghiên cứu.

 

4. Các môn học tiêu biểu  

 

Học ngành Công nghệ thông tin, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm. Người học sẽ được chọn học các chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở thích như Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính. Ngoài ra, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính; kiến thức về bảo mật hệ thống thông tin.

 

 

Thông tin bổ sung