Đại học chính quy

Điều dưỡng

ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành:  7720501

Các chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng Hộ sinh, Điều dưỡng Gây mê hồi sức

 

1. Điều dưỡng là gì ?  

 

Điều dưỡng là một ngành liên quan đến cung cấp  các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho việc duy trì và phục hồi sức khoẻ bằng cách giải quyết các nhu cầu của người bệnh. Cụ thể, các điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe, kiểm tra tình trạng bệnh tật, tư vấn người bệnh v.v… trong quá trình từ chăm sóc ban đầu đến phục hồi, trị liệu cho bệnh nhân.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

Đào tạo và trang bị cho sinh viên tốt nghiệp có khả năng suy nghĩ, phân tích, áp dụng các kiến thức về nguyên lý điều dưỡng, quy trình kỹ thuật điều dưỡng, v.v.. trong quá trình chăm sóc toàn diện cho các nhóm người bệnh có nhu cầu đa dạng khác nhau. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có khả năng nhận thức hành vi của mình ảnh hưởng đối với người khác và có thái độ làm việc đảm bảo hành nghề theo đúng y đức và đạo đức nghề nghiệp.

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 Theo quy định của Bộ Y tế từ năm 2021, các Bệnh viện nói riêng và cơ sở y tế toàn quốc nói chung sẽ ngừng nhận điều dưỡng hệ trung cấp doViệt Nam đã ký thỏa thuận khung công nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN ở các lĩnh vực điều dưỡng. Do đó, nguồn nhân lực điều dưỡng viên trình độ đại học tại các cơ sở y tế rất cần. sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các BV đa khoa và chuyên khoa, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ Trung ương đến cơ sở, của nhà nước và tư nhân.

 

4. Các môn học tiêu biểu  
 

Các môn học gồm dinh dưỡng, điều dưỡng cơ sở, chăm sóc cấp cứu, chăm sóc nội khoa, chăm sóc sức khỏe tâm thần v.v….

 

Thông tin bổ sung