Đại học chính quy

Bảo vệ thực vật

 

BẢO VỆ THỰC VẬT

Mã ngành:  7620112

1. Bảo vệ thực vật là gì ?  

 

          Ngành Bảo vệ Thực vật thuộc khối ngành Nông nghiệp, đồng hành với Ngành khoa học cây trồng để bảo vệ thành quả sản xuất. Để làm được điều này ngành Bảo vệ Thực vật đào tạo cho sinh viên các kiến thức chuyên nghiệp về khoa học và kỹ thuật cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các kiến thức phòng trừ sâu, bệnh, dịch hại để bảo vệ cây trồng và phẩm chất sản phẩm sau thu hoạch...

         Bên cạnh các kiến thức khoa học gắn với cây trồng như trên, ngành Bảo vệ thực vật trên thực tế còn trách nhiệm đảm bảo sức khỏe người trồng, an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thiên nhiên đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại, bền vững của Việt Nam.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

           Đào tạo kỹ sư Bảo vệ thực vật, có kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật: có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và làm các dịch vụ về Bảo vệ thực vật.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

           + Giảng dạy, nghiên cứu: làm việc tại các Trường, Viện, Trung tâm Nghiên cứu.

+ Tham gia vào cơ quan quản lý các cấp về nông nghiệp như: Sở, Phòng Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Kiểm dịch thực vật, Khuyến nông.

+ Các doanh nghiệp nông nghiệp gồm sản xuất - kinh doanh - dịch vụ cần đến  chuyên môn Bảo vệ thực vật như các doanh nghiệp sản xuất rau, hoa, cây cảnh, lương thực, sản xuất hay kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật...

.

4. Các môn học tiêu biểu  

 

          Những môn học tiêu biểu của ngành giúp cho sinh viên am hiểu, làm việc được và nghiên cứu phát triển trên ngành Bảo vệ thực vật gồm:  Sinh học, Trồng trọt, Bệnh cây, Côn trùng, Hóa sinh, Vi sinh, Cây lúa, Cây lương thực và Rau màu, Cây trồng dài ngày, Hóa bảo vệ Thực vật, Dịch tể học Bảo vệ thực vật, Kiểm dịch Thực vật, Dịch hại Nông sản Sau thu hoạch, Phương pháp giám định côn trùng, Phương pháp Giám định Bệnh hại cây trồng, IPM trong Bảo vệ Thực vật, Nông nghiệp sạch và Bền vững, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, Khóa luận …

 

 

Thông tin bổ sung