Đại học chính quy

Công tác xã hội

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Mã ngành:  7760101

1. Công tác xã hội là gì ?  

 

Công tác xã hội (Social Work) là một nghề hướng đến việc trợ giúp cho các nhân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng xã hội “yếu thế” giúp họ phát triển khả năng của bản thân, gia đình cùng với cộng đồng và sự trợ giúp của nhà nước, để họ tự vươn lên hòa nhập đời sống cộng đồng. Trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển họ công nhận công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp. Ngày 25/3/2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển Nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

- Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của ngành Công tác xã hội như: Công tác xã hội đại cương, Công tác xã hội với cá nhân và nhóm, An sinh xã hội, Chính sách xã hội và các lĩnh vực khác của ngành Công tác xã hội.

- Giúp sinh viên có phương pháp tư duy khoa học, có phẩm chất đạo đức, có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.   

- Trở thành nhân viên xã hội chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập với thân chủ về các vấn đề có liên quan.

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 - Theo một nghiên cứu mới đây của Cục Bảo trợ xã hội (thuộc Bộ Lao Động, Thương binh và xã hội) sau 5 năm triển khai Đề án 32 của Chính phủ, cả nước hiện có khoảng 40 trường đại học, cao đẳng và trung cấp đào tạo ngành Công tác xã hội. Tính trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội tốt nghiệp ra trường. Nghĩa là chỉ mới đáp ứng khoảng 10% số người được đào tạo chuyên ngành này theo như tinh thần Đề án 32 của Chính phủ. Trong khi đó, hiện nay trên cả nước những đối tượng cần tới sự can thiệp, giúp đỡ của nhân viên Công tác xã hội lại rất đa dạng và phức tạp, chiếm khoảng 28% dân số của cả nước.

 

- Riêng ở khu vực ĐBSCL, nhu cầu xã hội nói chung về nguồn nhân trong lĩnh vực Công tác xã hộilà rất lớn và bức bách. Vì thực tế cho thấy đội ngũ những người làm Công tác xã hội ở ĐBSCL không những thiếu về số lượng mà còn rất yếu về chất lượng (vì chưa qua đào tạo bài bản về khoa học xã hội cũng như các kỹ năng nghề nghiệp của ngành Công tác xã hội).

 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể trở thành Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội, Điều phối viên chương trình, dự án, Giám đốc, quản lý các trung tâm, nhà mở, các dịch vụ xã hội. Hoặc có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, các cơ quan đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước hoặc cũng có thể tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu và phát triển xã hội...

 

4. Các môn học tiêu biểu  
 

- Tổ chức và phát triển cộng đồng

- An sinh xã hội

- Chính sách xã hội

- Quản lý Stress với nhân viên xã hội

- Xây dựng và quản lý dự án CTXH

- CTXH với người cao tuổi

- CTXH với gia đình và trẻ em

- Thực tập phục vụ cộng đồng

- Thực tập phát triển cộng đồng

Thông tin bổ sung