Đại học chính quy

Luật kinh tế

LUẬT KINH TẾ

Mã ngành:  7380107

1. Luật kinh tế là gì ?  

 

         Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Đào tạo cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Luật kinh tế, có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo, khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ, có ý thức cộng đồng, kỹ năng thực hành và hướng dẫn thực hành Luật pháp tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh tế.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

Tốt nghiệp ngành Luật kinh tế dễ dàng chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn và có khả năng thăng tiến cao. Cử nhân Luật kinh tế có thể đảm nhận các vị trí như:
-    Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư.
-    Chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp.
-    Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội.
-    Cơ quan nhà nước các cấp.
-    Hệ thống tòa án nhân dân, các trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

-    Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế.

 

4. Các môn học tiêu biểu  
 

Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hợp đồng, Luật tố tụng dân sự, Luật hình sự, Pháp luật về công ty, Luật thương mại, Luật lao động, Luật thuế, Luật ngân hàng, Luật đất đai, Luật cạnh tranh

Thông tin bổ sung