Đại học chính quy

Đông phương học

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Mã ngành:  7220213

1. Đông phương học là gì ?  

 

          Đông phương học là ngành học trang bị cho sinh viên các kiến thức toàn diện về  lịch sử, văn hoá, văn học, địa lí, kinh tế, chính trị – ngoại giao của các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ngành Đông Phương học cũng chú trọng cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp xúc với tiếng Trung và nghiệp vụ du lịch để giúp sinh viên dễ dàng thành công với hành trang lập nghiệp sau nầy.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

Sinh viên được trang bị kiến thức khoa học xã hội & nhân văn và chuyên ngành Đông Nam Á định hướng kinh tế, văn hóa – du lịch. Đặc biệt sinh viên được học trên 1000 tiết tiếng Trung chuyên ngành.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

Nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, viện và trung tâm nghiên cứu khoa học hoặc làm thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên cho ngành ngoại giao,công ty liên doanh, tổ chức văn hóa, truyền thông, tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

 

4. Các môn học tiêu biểu  
 

Nhập môn Đông Nam Á học

Kinh tế các nước Đông Á & Đông Nam Á

Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á

Các tuyến điểm du lịch ở Đông Nam Á

Marketing du lịch

Kinh tế du lịch

Du lịch Đông Nam Á

Quan hệ quốc tế Đông Nam Á

Thực tập chuyên ngành văn hóa du lịch

 

Thông tin bổ sung