Đại học chính quy

Ngôn ngữ Anh

NGÔN NGỮ ANH

Mã ngành:  7220201 

Chuyên ngành: Tiếng anh thương mại.

1. Ngôn ngữ Anh là gì ?  

 

           Ngôn ngữ Anh / tiếng Anh là ngôn ngữ chính của một số nước như Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand và là ngôn ngữ thứ 2 của nhiều quốc gia: Ấn Độ, Singapore, Philippines… Ngày nay có khoảng 2 tỷ người trên thế giới nói tiếng Anh. Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được sử dụng phổ biến ở mọi nơi trên thế giới.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Đào tạo Cử nhân và Cử nhân cao đẳng tiếng Anh Thương mại Quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu các Doanh nghiệp trong nước và công ty nước ngoài, hội nhập khu vực và quốc tế. Chương trình được thiết kế để sinh viên nắm vững kỹ năng tiếng Anh, thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, Thương mại và có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và kinh doanh, giúp sinh viên dễ kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Nội dung chương trình rất thực tiễn khác hẳn với chương trình ngôn ngữ Anh của các trường Đại học khác trong khu vực ĐBSCL.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

Đến nay gần 100% sinh viên có việc làm sau khi hoàn tất chương trình Cử nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau như biên, phiên dịch, trợ lý giám đốc, thư ký văn phòng, chuyên viên nhân sự, tiếp thị, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng, giáo viên, giảng viên…ở doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia, tổ chức quốc tế, tự lập doanh nghiệp hoặc tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông, trung tâm đào tạo.

 

4. Các môn học tiêu biểu  
 

General Linguistics (Dẫn luận ngôn ngữ học)

Phonetics and Phonology  (Ngữ âm và âm vị học)

Morphology  and Syntax  (Từ pháp học và cú pháp học)

Semantics  (Ngữ nghĩa học)

British and American Civilization  (Văn hóa xã hội Anh Mỹ)

English for Import-Export  (Tiếng Anh xuất - nhập khẩu)

English for International Business  (Tiếng Anh thương mại quốc tế)

Business Translation  (Biên dịch thương mại )

Business Interpretation (Phiên dịch thương mại)

English for Economics  (Tiếng Anh kinh tế)

English for Management  (Tiếng Anh Quản trị)

English for Banking- Finance (Tiếng Anh tài chính - ngân hàng)

English for International Marketing  (Tiếng Anh tiếp thị quốc tế)

English for Entrepreneurship  (Tiếng Anh tự lập doanh nghiệp)

English for Business Law and Contract (Tiếng Anh luật thương mại hợp đồng)

English for Strategic Management  (Tiếng Anh quản trị chiến lược)

Thông tin bổ sung