Đại học chính quy

Tiếng việt và văn hóa Việt Nam

TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Mã ngành:  7220101 

 

1. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam là gì ? sdfsdfsdfs

fdhdfghTiếng việt và Văn hóa Việt Nam (còn được gọi là ngành Ngữ văn) là ngành học thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn; giúp người học có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu về các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa...

 

2. Mục tiêu đào tạo fhfhfgh

Đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực: văn chương nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam. Bên cạnh đó là những tri thức mang tính liên ngành về báo chí truyền thông, phương pháp dạy học Ngữ văn, quản lý văn hóa văn nghệ; các kỹ năng mềm phục vụ học tập và xin việc về sau...

3. Cơ hội nghề nghiệp xdgdfgdfg

 

Sinh viên ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ra trường có thể làm việc tại:

- Các cơ quan nghiên cứu các chuyên ngành ngôn ngữ học, văn học nghệ thuật...

- Làm phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí – truyền thông, du lịch...

- Các Hội văn hóa văn nghệ, nhân viên văn phòng ở các công ty, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục từ Trung học đến Cao đẳng, Đại học...

- Các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh – quốc phòng; các cơ quan đại diện của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

- Có cơ hội học lên các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ với các chuyên ngành: Văn hóa học, Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Lý luận và phương pháp dạy học Văn - tiếng Việt...

 

4. Các môn học tiêu biểu gfhfgh

 

Người học sẽ học một số nội dung: Văn học Việt Nam, Văn học thế giới, Ngôn ngữ tiếng Việt, kỹ năng tác nghiệp báo chí, kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, kỹ năng quản lý Văn hóa; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm...

Thông tin bổ sung