Đại học chính quy

Kế toán

KẾ TOÁN

Mã ngành:  7340301

1. Kế toán là gì ?  

 

          Kế toán là một ngành quan trọng hấp dẫn không thể thiếu và ổn định. Người làm công tác kế toán là người đảm nhiệm việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tại các công ty sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ngân hàng, kho bạc, cơ quan thuế…

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp, có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu quy trình kế toán doanh nghiệp. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm công tác kế toán - kiểm toán ở các các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ và các bộ phận chức năng về kế toán và kiểm toán tại các Bộ, các ngành và các cơ quan Nhà nước khác…

Sinh viên còn có cơ hội học tập lên cao học để lấy bằng Thạc sĩ kinh tế tại các trường trong và ngoài nước và rất thuận lợi trong việc thi lấy các chứng chỉ hành nghề về kế toán, kế toán trưởng, kế toán quốc tế ACCA … có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các chức vụ cao trong các doanh nghiệp.

 

4. Các môn học tiêu biểu  

Sinh viên ngành Kế toán sẽ được học một số môn tiêu biểu như sau: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán thuế, Kế toán chi phí, Kiểm toán, Sổ sách kế toán & báo cáo tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Phần mềm kế toán, Kế toán Mỹ, Kế toán ngân hàng thương mại, Phân tích họat động kinh doanh…..

 

Thông tin bổ sung