1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

MỨC HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG LÀ PHÙ HỢP, ĐƯỢC CÔNG KHAI VÀ CAM KẾT ỔN ĐỊNH TRONG CẢ KHOÁ HỌC

2021-04-21

       Trường ĐH Cửu Long luôn xây dựng mức học phí và lộ trình thu học phí phù hợp với đa số sinh viên, công khai và cam kết mức học phí này, sẽ luôn ổn định trong suốt quá trình học. Mức học phí của Trường sẽ được tính theo từng học kỳ và được thu vào đầu mỗi học kỳ.

       Mấy năm nay, mức học phí ở tất cả các ngành thuộc nhóm ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và Hành vi, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Dịch vụ xã hội, Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân, dao động từ 7.300.000 – 7.400.000 đồng/học kỳ, tùy vào từng ngành. Mức học phí ở tất cả các ngành thuộc nhóm ngành Nghệ thuật, Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, dao động từ 7.640.000 – 7.990.000 đồng/học kỳ, tùy vào từng ngành. Mức học phí ở tất cả các ngành thuộc nhóm ngành sức khoẻ từ 10.500.000 đồng đến 13.600.000 đồng/học kỳ, tuỳ vào từng ngành.

       Cụ thể mức học phí của từng ngành như sau:

 

 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan