1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Gồm các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn và resort, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch), Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, HỆ TỪ XA

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hệ từ xa, các ngành: Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học Văn bằng 2, các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông


Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Cửu Long nhận hồ sơ xét tuyển Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, từ nay đến ngày 31/5/2021