1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Thú y, Thiết kế đồ họa

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng


Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa, Văn bằng 2 Đại học từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa, Văn bằng 2 Đại học từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán.


Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa năm 2022 (học online)

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn & resort, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch), Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công tác xã hội, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng.


Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học năm 2022 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Văn bằng Đại học hệ từ xa các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học Văn bằng 2, các ngành: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Cửu Long nhận hồ sơ xét tuyển Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, từ nay đến ngày 31/5/2021