1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Trường Đại học Cửu Long

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

  • Nơi liên hệ: TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TRUYỀN THÔNG

  • Hotline: 02703832538

  • Hotline: 0979088857

  • Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn

  • Tư Vấn 24/7

  • Hỗ Trợ Nhiệt Tình

  • Cung Cấp Thông Tin Chính Xác

Thông tin liên hệ