Quan hệ doanh nghiệp

Trường Đại học Cửu Long rất chú trọng việc hợp tác, quan hệ với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, phối hợp liên hệ việc kiến tập, thực tập, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên; Định hướng nghề nghiệp và huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên để gia nhập vào thị trường lao động.

 

Thông tin bổ sung