1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, KẾT QUẢ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, KHÓA 23, NĂM 2022, ĐỢT 1 VÀ HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh hệ Đại học chính quy, khóa 23, đợt 1 và hướng dẫn nhập học

THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Trường Đại học Cửu Long (mã trường: DCL) thông báo điểm sàn xét tuyển các ngành hệ Đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hướng dẫn chi tiết đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2022

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến năm 2022, và xử lí những lỗi thường gặp khi thay đổi nguyện vọng. Các thí sinh, phụ huynh nên đọc kĩ để tránh sai sót khi điều chỉnh nguyện vọng.


THÍ SINH TỰ DO LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC?

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước) đã đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung để được xét tuyển.

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT

Điểm chuẩn và điều kiện trúng tuyển các ngành hệ Đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét Học bạ THPT

Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, đợt 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy, khóa 23, năm 2022, đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 30/4/2022


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - ĐỢT 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy năm 2021, khoá 22, theo 4 phương thức: xét Học bạ THPT, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức, Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.