1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy 2023 các ngành: Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học (dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khối ngành sức khỏe)

PHƯƠNG  ÁN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Trường Đại học Cửu Long công bố Phương án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023

Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, đợt 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy, khóa 23, năm 2022, đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 30/4/2022


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - ĐỢT 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy năm 2021, khoá 22, theo 4 phương thức: xét Học bạ THPT, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức, Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.