Đăng ký tuyển dụng tại FPT Software

 Thời gian:

• 13g30 ngày 17/12/2013 
• Những sinh viên không tham gia phỏng vấn được vào chiều 17/12/2013 liên hệ trực tiếp với công ty để nộp hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn sau.
Địa điểm phỏng vấn

 

 

 

Thông tin bổ sung