Cần nhiều nhân lực chế biến thực phẩm

 

Ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM tập trung phát triển những sản phẩm tinh chế, có giá trị gia tăng lớn bằng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, đầu tư khai thác hết năng lực chế biến thực phẩm hiện có và nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm.

Các nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm được ưu tiên phát triển bao gồm: Sản xuất sữa; Sản xuất dầu thực vật; Chế biến thủy sản; Chế biến thịt. Các nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm được khuyến khích phát triển bao gồm: Xay xát; Sản xuất bia, rượu, nước giải khát.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Chế biến lương thực thực phẩm khoảng 10.800 người chiếm 4% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Chế biến lương thực thực phẩm chiếm khoảng 77,93%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 6,40%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 56,89%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 9,66%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 4,83%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,15%

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Chế biến lương thực thực phẩm khoảng 10.800 người chiếm 4% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Chế biến lương thực thực phẩm chiếm khoảng 77,93%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 6,40%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 56,89%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 9,66%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 4,83%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,15%

(Nguồn tuoitre.vn)

Thông tin bổ sung