1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH
QUỐC GIA

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
HẠNG BA

courses

100%

Sinh viên được trang bị kỹ năng mềm cần thiết

courses

100%

Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp

courses

Đa dạng

Cơ hội tiếp cận các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, hiện thực hoá ý tưởng sáng tạo

courses

Phong phú

Doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng.

CÂU CHUYỆN SINH VIÊN

Báo chí nói gì về chúng tôi

BẢN ĐỒ

FANPAGE