1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

   NGÀNH THÚ Y  

- Mã ngành: 7640101.

- Hệ: Đại học chính quy.

- Bằng được cấp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 5 năm, tổng cộng có 10 học kỳ.

- Học phí: 6.000.000 đồng/học kỳ.

- Phương thức tuyển sinh:

          + Xét học bạ THPT.

          + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B03.

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ NGÀNH THÚ Y

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH