Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 đại học chính quy đợt 3 năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy đợt 3 năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh.

 

 

Thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020

Trường Đại học Cửu Long thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020.

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ đại học chính quy năm 2020 đợt 1

Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2020.

 

 

 

Trường Đại học Cửu Long thông báo mức điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020

 Trường Đại học Cửu Long thông báo mức điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020.

 

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 - Đợt 2

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020

 

 

Trường đại học Cửu Long công bố Đề án tuyển sinh năm 2020

Trường đại học Cửu Long công bố đề án tuyển sinh năm 2020.

 

 

 

Thông tin bổ sung