1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Cửu Long nhận hồ sơ xét tuyển Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, từ nay đến ngày 31/5/2021

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng, Điều dưỡng chuyên ngành Thẩm mỹ.


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - ĐỢT 1

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 26 ngành hệ Đại học chính quy năm 2021, khoá 22, theo 4 phương thức: xét Học bạ THPT, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức, Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.