1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

  NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  

- Mã ngành: 7340201.

- Hệ: Đại học chính quy.

- Bằng được cấp: Cử nhân.

- Các chuyên ngành:

          + Tài chính - Ngân hàng.

          + Ngân hàng.

          + Tài chính doanh nghiệp.

          + Tài chính bảo hiểm và đầu tư.

          + Thuế và hải quan.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm, tổng cộng có 7 học kỳ.

- Học phí: 8.100.000 đồng/học kỳ.

- Phương thức tuyển sinh:

          + Xét học bạ THPT.

          + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C04.

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY, ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH