1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

 

     Kỹ năng mềm là tiêu chí mà các nhà tuyển dụng rất quan tâm, bởi chúng ảnh hưởng lớn đến việc người lao động có hoà nhập được với môi trường làm việc và đạt hiệu suất công việc cao hay không. Vì vậy, ngoài kiến thức chuyên môn được đào tạo, sinh viên còn được Nhà trường trang bị cho một số kỹ năng mềm, để có thể dễ dàng tìm được những công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp, chẳng hạn như những kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề, Kỹ năng làm việc theo nhóm,...