1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

SINH VIÊN ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

 

     Tham quan doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên được Trường Đại học Cửu Long tổ chức dành cho  sinh viên. Hoạt động này đã mang đến cho sinh viên những trải nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp, biết được quy trình vận hành của doanh nghiệp, văn hóa, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để có những định hướng riêng cho bản thân. 
     Trong các buổi tham quan, sinh viên đều được đại diện doanh nghiệp dẫn đi quan sát, thăm quan trụ sở làm việc với các phòng ban, lắng nghe chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển, sản phẩm, dịch vụ chính của doanh nghiệp, văn hóa nội bộ và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

 

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Đóng chai Đại học Cửu Long

 

Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cát Hải

 

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

 

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long