Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 2 khoá 2018-2020

Khoa Sau đại học thông báo đến anh/chị học viên cao học khoá 2018-2020 như sau:

Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ (đợt 2): thứ 6 ngày 29/01/2021 lúc 9 giờ tại hội trường HT1.

Lưu ý: 
Anh/chị có mặt tại hội trường (HT3) lúc 8 giờ để nhận áo thụng.
Trân trọng!

Thông tin bổ sung